Handmatig Grijswaarden Monitor Calibreren


Brightness and Contrast

Indien u de elf grijswaarden niet duidelijk kan waarnemen, is uw monitor niet juist afgesteld.
Verder info/hulp inzake kleurcalibratie Easy RGB